ارتباط با ما

دفتر مرکزی

        تهران – اشرفی اصفهانی – خیابان میرزا بابایی

        بعد از چهار راه عدل – ساختمان اسپیناس – طبقه اول

تلفن

۲۱۴۴۸۹۴۸۳۵ ۹۸+

۲۱۴۴۸۹۴۸۳۷ ۹۸+

۲۱۴۴۸۹۴۸۳۹ ۹۸+

فکس

۱۴۴۸۹۴۸۵۲ ۹۸+

کارخانه

        البرز – نظرآباد – شهرک صنعتی نظرآباد

        انتهای بلوار امام خمینی – شرکت فرآوری فروکتوز ناب

تلفن

۲۶۴۵۳۳۴۱۲۹ ۹۸+

۲۶۴۵۳۳۴۱۲۶ ۹۸+

۲۶۴۵۳۳۰۰۳۸ ۹۸+

info@FFNAB.COM

WWW.FFNAB.COM