گلوتن

گلوتن

گلوتن ذرت، پروتئین دانه ذرت است که به صورت گرانول های نارنجی بوده و به هنگام نشاسته گیری از ذرت حاصل می شود. مواد مغذی این محصول بالا بوده و از نظر میزان ویتامین، مواد معدنی و پروتئین از ارزش غذایی مطلوبی برخوردار بوده و یکی از بهترین منابع پروتئینی جهت افزودن به خوراک دام و طیور و آبزیان می باشد. این محصول قابلیت هضم بالایی داشته و انرژی متابولیسمی آن از ذرت بیشتر می باشد. همچنین گلوتن بعنوان یک منبع عالی از کاروتن و گرانتول (رنگدانه طبیعی) می تواند در گوشت دام و زرده تخم  مرغ مرغ مؤثر باشد.