استخدام

فایل رزومه خود را جهت همکاری در مجموعه صنعتی فروکتوز ناب به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

employment.iranskills@gmail.com