گلوکز 60 (NGS60)

گلوکز 60

NGS60

گلوکر 60 با ایجاد رطوبت مناسب در زمان میکس باعث نگهداری حباب های هوا در بین شبکه ی کمپلکس شده و با ثبات شبکه کلوئیدی کف، بافت بسیار مناسبی را در محصولات ایجاد می نماید که این امر موجب تولید محصولی هموژن و یکنواخت با زمان نگهداری بالا و خصوصیات طعمی و ارگانولوپتیک بهتر می گردد.

موارد استفاده: در سس های امولسیون شده، کچاپ، بستنی، مارشمالو، آبنبات، کافی و کارامل.