حضور شرکت فرآوری فروکتوز ناب در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

مقدم بازدید کنندگان محترم را در غرفه شرکت فرآوری فروکتوز ناب در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بیندی و ماشین آلات وابسته در سالن ۳۸B گرامی میداریم .

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

زمان برگزاری نمایشگاه: ۲۲ لغایت ۲۵ آذر ماه