نشاسته خوراکی

پایه نشاسته ذرت قوی بوده و رنگ آن متفاوت بوده و سفیدی آن در حد ۸۶ تا۹۰ درصد است. برای همین نشاسته ذرت در کارخانه های چسب و کارتن سازی،رنگ سازی،صحافی، تولید پودر الکترود جوشکاری، نساجی، کاغذ، مصالح ساختمانی، برای ساخت چسب و به عنوان پر کننده مورد استفاده قرار می گیرد. وبا توجه به اهمیت طبیعی آن از نظر ویسکوزیته، ژل و مراتب کاربرد آن در صنایع به دلیل کیفیت و قیمت مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
از نشاسته ذرت برای قوام دادن به سوپ و سس هم استفاده می شود. این نشاسته در صورتی که در یک مایع حرارت داده شود باعث قوام یافتن مایع می شود، درمورد نشاسته گندم نیز این مطلب صادق است اما قوام ناشی از نشاسته ذرت دو برابر قوام ناشی از نشاسته گندم است. البته در صورتی که مایع طعم ترشی داشته باشد قوام نشاسته به نصف کاهش می یابد. برتری دیگر نشاسته ذرت به نشاسته گندم اینست که سسی که با آن درست می شود برخلاف نشاسته گندم تقریبا شفاف است.