فروکتوز ۲۰ (NFCS20)

NFCS20

امروزه مصرف شربت گلوکز در تولید فرآورده­ هایی از قبیل پودینگ، دسر، گز، کارامل، مارشمالو و باسلوق گسترده است.

از آنجاییکه ویژگی­ های مهم این فرآورده­ ها از جمله خاصیت چسبندگی، حفظ رطوبت و نرم و تازه ماندن گز، بافت نرم و مطلوب و طعم مناسب مارشمالو، رنگ قهوه ­ای مطلوب و حفظ رطوبت کارامل و طعم مناسب و بافت کشسانی و چسبنده باسلوق تحت تاثیر نوع شیرین کننده­ های استفاده شده است؛

لذا جایگزینی این شربت با شربت فروکتوز ۲۰ به دلیل ویژگی­ های منحصر به فرد فروکتوز از قبیل حفظ رطوبت و جلوگیری از خشک شدن، شیرین کنندگی مناسب و آمیخته شدن آسان آن با دیگر مواد طعم دهنده، شرکت مناسب آن در واکنش های میلارد، کاراملیزاسیون و بهبود رنگ و همچنین بهبود ویژگی­ های قوام و بافت می­تواند جهش مطلوبی در تولید بهینه و بازارپسند فرآورده­ های فوق ایجاد کند.

فروکتوز ۲۰، با کم کردن بهبود دهنده ها، موجب قوام بهتر، کنترل طعم شیرینی، و بافت مطلوب در محصول نهایی می گردد.

موارد استفاده: در پودینگ، باسلوق، دِسِر، گز، کارامل، مارشمالو، بستنی.

دیدگاهتان را بنویسید